justintime.com - justintime.vn - justintime.com.vn

Vận tải biển thua lỗ, Tổng công ty Hàng hải tiếp tục thanh lý 10 tàu

Một lãnh đạo của VIMC thừa nhận, nguyên nhân khối vận tải biển chưa thể thoát khỏi nợ nần và không có sự phát triển “đột biến” là do đội tàu đều được đầu tư vào giai đoạn 2006 - 2009 với suất đầu tư rất cao. Đến nay, các tàu này không còn phù hợp về kỹ thuật, khấu hao tàu lớn, điểm hòa vốn cao so với mặt bằng giá cước, khó cạnh tranh trên thị trường cung cấp dịch vụ.

 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) vừa công bố năm 2021, đơn vị sẽ tiếp tục bán/thanh lý 10 tàu biển (4 tàu thuộc công ty mẹ, 6 tàu thuộc các công ty thành viên) với tổng trọng tải hơn 244.500 DWT. Trong đó, các tàu bán/thanh lý chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2020 là 5 tàu, tổng trọng tải hơn 155.700 DWT. Các tàu bán/thanh lý năm 2021 là 5 tàu, tổng trọng tải hơn 88.800 DWT.

Việc thanh lý tàu già của VIMC diễn ra trong bối cảnh khối vận tải biển của đơn vị này tiếp tục chìm đắm trong thua lỗ.

Trong đó, năm 2020, nếu như khối cảng thu về lợi nhuận hơn 1.300 tỷ đồng, khối dịch vụ hàng hải đạt doanh thu hơn 1.600 tỷ đồng (vượt 8,4% kế hoạch năm) thì khối vận tải biển lại ghi nhận mức lỗ tới hơn 684 tỷ đồng.

Một lãnh đạo của VIMC thừa nhận, nguyên nhân khối vận tải biển chưa thể thoát khỏi nợ nần và không có sự phát triển “đột biến” là do đội tàu đều được đầu tư vào giai đoạn 2006 - 2009 với suất đầu tư rất cao. Đến nay, các tàu này không còn phù hợp về kỹ thuật, khấu hao tàu lớn, điểm hòa vốn cao so với mặt bằng giá cước, khó cạnh tranh trên thị trường cung cấp dịch vụ.

P.Huyền