justintime.com - justintime.vn - justintime.com.vn

Đội tàu biển Việt Nam giảm hơn 400 tàu trong hơn 10 năm

Đội tàu vận tải biển Việt Nam đã giảm hàng trăm tàu trong giai đoạn vừa qua, nhưng tăng về trọng tải và thể tích.

 Tin từ Cục Hàng hải VN, đội tàu vận tải biển Việt Nam đang có xu hướng giảm về tổng số lượng tàu. Cụ thể, tính đến tháng 12/2022, tổng số đội tàu biển Việt Nam là 1.477 tàu với tổng trọng tải khoảng 11,6 triệu DWT, tổng dung tích khoảng 7 triệu GT. Số lượng tàu trên đã giảm 17 tàu so với năm 2021.

Trước đó, số lượng tàu năm 2020 so với năm 2016 cũng đã giảm trên 200 tàu, tương đương mức giảm 17,2 %. So với giai đoạn 2010-2015, đội tàu vận tải của Việt Nam đã giảm trên 400 tàu.


So với giai đoạn năm 2010-2015, đội tàu vận tải của Việt Nam đã giảm trên 400 tàu

Dù giảm về số lượng nhưng tổng dung tích và tổng trọng tải của đội tàu vận tải lại tăng trưởng trên 7%. Xu hướng tăng thuộc về loại tàu có trọng tải lớn.

Trong tổng số tàu biển Việt Nam, đội tàu vận tải là 1.009 tàu với tổng trọng tải khoảng 10,7 triệu DWT, tổng dung tích khoảng 6,4 triệu GT.

Đối với tàu hàng rời, tổng hợp có số lượng 709 tàu, chiếm tỷ trọng 70,3%. Tàu chở dầu, hóa chất có 178 tàu chiếm 17,6%. Tàu chuyên dụng khí hóa lỏng có 21 tàu chiếm 2,1%. Đội tàu container có 43 tàu chiếm 4,3% và tàu chở khách có 58 tàu chiếm 5,7% đội tàu vận tải.

Tuổi tàu bình quân của đội tàu vận tải biển chuyên dụng của Việt Nam là 15,5 tuổi, trẻ hơn 5,4 tuổi so với tuổi tàu thế giới (21,9 tuổi, theo UNCTAD).

Trong đó, nhóm tàu có độ tuổi trung bình trẻ nhất là tàu chở khách (7,9 tuổi), nhóm tàu có độ tuổi cao nhất là tàu khí hóa lỏng (23,6 tuổi). Nhóm tàu container 17,7 tuổi và nhóm tàu dầu hóa chất 17,6 tuổi.

Đại diện Cục Hàng hải VN thông tin, từ năm 2020 đến nay, một số doanh nghiệp đầu tư tàu chuyên dụng vận tải khí hóa lỏng, tàu dầu thô trọng tải lớn (trên 100.000 DWT), có độ tuổi từ 15 đến 20 tuổi đề xuất treo cờ Việt Nam theo Nghị định số 171/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.

Điều này giúp làm tăng quy mô đội tàu trong nước, nhà nước cũng thu được một khoản thuế, phí từ việc nhập khẩu và đăng ký tàu biển. Việc đầu tư đội tàu chuyên dụng trọng tải lớn sẽ mở ra cơ hội tăng thị phần vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của đội tàu biển Việt Nam”, Cục Hàng hải VN nhận định.