justintime.com - justintime.vn - justintime.com.vn

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn & Sứ mệnh

 

 

Tầm nhìn:

 

 

JUST IN TIME mong muốn trở thành đối tác tin cậy cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong hoạt động ngoại thương theo chuẩn mực quốc tế. Tận dụng nguồn nội lực để phát triển bền vững và tạo sự khác biệt - hoà nhập “thị trường” chung của khu vực và toàn cầu.

 

 

 

Sứ mệnh:

 

 

JUST IN TIME cam kết hướng đến tối ưu hoá chuỗi dịch vụ nhằm giúp cho khách hàng tiết kiệm chi phí – thời gian, nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua hệ thống quản lý chuyên nghiệp, tôn trọng và minh bạch.