justintime.com - justintime.vn - justintime.com.vn

Tổng trọng tải của vận tải biển Việt Nam tăng mạnh, trên 7%

Tổng dung tích và tổng trọng tải của đội tàu vận tải tăng trưởng trên 7%. Xu hướng tăng thuộc về loại tàu có trọng tải lớn.

 Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, trong tổng số tàu biển Việt Nam, đội tàu vận tải là 1.009 tàu với tổng trọng tải khoảng 10,7 triệu DWT, tổng dung tích khoảng 6,4 triệu GT.

Đối với tàu hàng rời, tổng hợp có số lượng 709 tàu, chiếm tỷ trọng 70,3%. Tàu chở dầu, hóa chất có 178 tàu chiếm 17,6%. Tàu chuyên dụng khí hóa lỏng có 21 tàu chiếm 2,1%. Đội tàu container có 43 tàu chiếm 4,3% và tàu chở khách có 58 tàu chiếm 5,7% đội tàu vận tải.

Tuổi tàu bình quân của đội tàu vận tải biển chuyên dụng của Việt Nam là 15,5 tuổi, trẻ hơn 5,4 tuổi so với tuổi tàu thế giới (21,9 tuổi, theo UNCTAD).

Trong đó, nhóm tàu có độ tuổi trung bình trẻ nhất là tàu chở khách (7,9 tuổi), nhóm tàu có độ tuổi cao nhất là tàu khí hóa lỏng (23,6 tuổi). Nhóm tàu container 17,7 tuổi và nhóm tàu dầu hóa chất 17,6 tuổi.

Tuy vậy, đội tàu vận tải biển Việt Nam lại đang có xu hướng giảm về số lượng. Tính đến tháng 12/2022, tổng số đội tàu biển Việt Nam là 1.477 tàu với tổng trọng tải khoảng 11,6 triệu DWT, tổng dung tích khoảng 7 triệu GT. Số lượng tàu trên đã giảm 17 tàu so với năm 2021.

Trước đó, số lượng tàu năm 2020 so với năm 2016 cũng đã giảm trên 200 tàu, tương đương mức giảm 17,2 %. So với giai đoạn 2010-2015, đội tàu vận tải của Việt Nam đã giảm trên 400 tàu.

Để phát triển tàu biển Việt Nam, Cục Hàng hải đã đưa ra một số đề xuất như cải tạo tàu và cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý ổn định và thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.